PRZEPISY FITNESS GO

Każdy klient Go Fitness jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania poniższych zasad.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek – piątek 6:00 – 23:00
weekendy 9:00 – 21:00

GODZINY OTWARCIA SUBSKRYPCJI PRZEJDŹ DO RANKU

Poniedziałek – piątek 6:00 – 16:00
weekendy 9:00 – 21:00

GŁÓWNE ZASADY

 1. Członkami Go Fitness mogą być tylko dorośli, jednak za pisemną zgodą prawnego przedstawiciela (rodzica, opiekuna) członkostwo może uzyskać osoba, która ukończyła 16 lat lub w przypadku zajęć fitness powyżej 14 lat stary. Treść takiej pisemnej zgody powinna obejmować pełną odpowiedzialność za nieletniego członka Klubu.
 2. Tylko klienci z aktywnym członkostwem, opłaconą jednorazową opłatą za wstęp lub kartą programu partnerskiego zaakceptowaną przez Go Fitness są uprawnieni do korzystania z Klubu.
 3. Tylko osoba przypisana do określonej karty członkowskiej może z niej korzystać podczas korzystania z usług Go Fitness. Klub ma prawo zażądać od klienta okazania dokumentu tożsamości i zatrzymania karty, jeżeli jest używana przez osobę nieupoważnioną.
 4. Klub jest uprawniony do wprowadzania zmian i zmian w swojej ofercie.
 5. Go Fitness ma prawo do czasowego lub częściowego zamknięcia Klubu z powodu prac konserwatorskich, napraw lub innych sytuacji, na które nie mamy wpływu.

ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU

 1. Klienci pod wpływem alkoholu lub narkotyków nie są uprawnieni do pozostania w klubie.
 2. W Go Fitness zabronione jest palenie. Spożywanie alkoholu, narkotyków, farmaceutyków i innych nielegalnych substancji jest zabronione. Członkowie, którzy nie będą przestrzegać tych zasad, zostaną poproszeni o opuszczenie klubu, a umowa może zostać rozwiązana bez powiadomienia lub możliwości zwrotu opłaty członkowskiej.
 3. Używanie, sprzedaż i reklama jakichkolwiek substancji dopingujących jest wysoce zabronione i spowoduje natychmiastowe rozwiązanie Umowy bez powiadomienia lub możliwość zwrotu opłaty członkowskiej.

ZASADY W KLUBIE

 1. Klienci korzystający z usług Klubu muszą zachowywać się w sposób zgodny z powszechnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego. Klienci powinni unikać hałasowania, a także nie powinni używać słów powszechnie uważanych za wulgarne.
 2. Klienci powinni powstrzymać się od działań, które mogłyby spowodować uszkodzenie lub zniszczenie mienia Go Fitness, upewnić się, że miejsce ich pracy jest zawsze czyste i zadbane.
 3. Przed użyciem urządzenia klienci powinni uważnie przeczytać instrukcje dostępne na każdym komputerze.
 4. Klienci są zobowiązani do zachowania ostrożności podczas treningu w Go Fitness.
 5. Klienci powinni opuścić strefę siłowni i sali fitness nie później niż 15 (piętnaście) minut przed godziną zamknięcia klubu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzęt na siłownię powinien być używany zgodnie z instrukcjami dostępnymi na maszynach i zgodnie z zaleceniami instruktorów. Go Fitness nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niewłaściwego użytkowania sprzętu. Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z niewłaściwego użytkowania sprzętu.
 2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w klubie lub w szatniach.
 3. Po wejściu do klubu klienci muszą zostawić swoje karty członkowskie w recepcji, aw zamian otrzymać klucz do swojej szafki.
 4. Klienci, którzy utracą klucz lub kartę członkowską, są zobowiązani do zapłaty za nie zgodnie z naszym aktualnym cennikiem.
 5. Z szatni mogą korzystać wyłącznie Klienci, którzy obecnie korzystają z usług Klubu.
 6. Go Fitness nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone z powodu naruszenia niniejszych zasad, w takim przypadku ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy bez możliwości zwrotu opłaty członkowskiej.

SIŁOWNIA I FITNESS

 1. Podczas pobytu w Go Fitness należy nosić strój sportowy oraz czyste obuwie przeznaczone do treningu w pomieszczeniach. Klient jest zobowiązany do posiadania odpowiedniego zestawu odzieży, który obejmowałby m.in. okolice klatki piersiowej, pleców i brzucha. Przed wejściem do sali fitness lub na siłownię klient musi zmienić obuwie.
 2. Zaleca się używanie ręcznika podczas treningu, w przypadku braku ręcznika Klient może pożyczyć go w recepcji.
 3. Po użyciu sprzętu do ćwiczeń wysiłkowych (bieganie, sprzęt narciarski, stepy, rowery) Klient jest zobowiązany do dezynfekcji urządzeń środkami dezynfekującymi dostępnymi na siłowni.
 4. W przypadku spóźnionego przybycia na zajęcia fitness dłuższe niż 5 minut, nieodpowiedniego obuwia lub odzieży instruktor ma prawo odmówić klientowi udziału w zajęciach.
 5. W przypadku problemów zdrowotnych klient powinien zasięgnąć porady lekarza przed rozpoczęciem szkolenia.
 6. W przypadku wątpliwości co do właściwego użytkowania sprzętu do ćwiczeń, klient powinien skonsultować się z instruktorem przed treningiem.
 7. Każdy członek klubu trenuje na własną odpowiedzialność.
 8. Nie ma ograniczeń co do ilości czasu spędzanego na siłowni, nie ma również obowiązku rezerwowania miejsca w strefie siłowni.
 9. Cały dostępny sprzęt Go Fitness należy po użyciu odłożyć z powrotem na właściwe miejsce.
 10. Instruktor, który aktualnie prowadzi indywidualne szkolenie, nie jest obecnie dostępny dla innych członków klubu.
 11. Indywidualne szkolenie z instruktorem Go Fitness lub instruktorem spoza klubu może być prowadzone tylko za zgodą kierownika klubu i po odpowiedniej wpłacie.
 12. Indywidualne szkolenia bez zgody Kierownika są zabronione.
 13. Aby wziąć udział w zajęciach fitness, należy zarejestrować się i zarezerwować miejsce za pośrednictwem indywidualnego konta Go Fitness na stronie www.go-fitness.pl, osobiście w recepcji lub kontaktując się z nami telefonicznie lub e-mailem.
 14. Istnieje możliwość anulowania rezerwacji 4 (cztery) godziny przed rozpoczęciem zajęć za pośrednictwem naszej strony internetowej, poczty lub telefonu.
  Nieprzestrzeganie powyższych zasad spowoduje, że Go Fitness zablokuje możliwość zapisania się na zajęcia przez Klienta przez 7 (siedem) dni.
 15. Istnieje możliwość przywrócenia możliwości rezerwacji, płacąc 30 (trzydzieści) zł.
 16. Klient powinien zameldować się w recepcji na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 17. Klub ma prawo anulować klasę fitness, jeśli liczba zarejestrowanych klientów nie przekracza 6 (sześciu) osób.

REKLAMA

Go Fitness ma prawo do robienia zdjęć swojego klubu i jego produktów w celach reklamowych i usług promocyjnych, w tym niezamierzonego uchwycenia wizerunku swoich klientów, jeśli działania te nie naruszają praw i wolności naszych członków, w szczególności prawa do prywatności i ochrony danych osobowych . Klub poinformuje wcześniej Klientów o planowaniu robienia zdjęć Klubu oraz o terminie strzelania.
PROMOCJE

 1. Oprócz stałej oferty Klubu Go fitness oferuje także tymczasowe, specjalne promocje dla Klientów.
 2. Promocje nie łączą się ze sobą.
 3. Klienci, którzy chcą skorzystać z promocji, zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem promocji, niewiedza nie zwalnia Klienta od przestrzegania ich.

ZASADY KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych przepisami Go Fitness obowiązują zasady Kodeksu Cywilnego.
 2. Nieznajomość zasad nie zwalnia Klientów od ich przestrzegania.
 3. Ze względów bezpieczeństwa Klub korzysta z systemu monitorowania.

ZASADY SAUNY:

 1. Klienci, którzy nie mają żadnych przeciwwskazań medycznych, mogą korzystać z sauny.
 2. Klienci nieletni mogą korzystać z sauny wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 3. Przed wejściem do sauny każdy klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem sauny i postępować zgodnie z instrukcjami. Korzystanie z sauny na podczerwień jest równoznaczne z akceptacją i znajomością zasad.
 4. Klienci, którzy nie mogą korzystać z sauny:
  * Osoba pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
  * Osoba cierpiąca na choroby zakaźne, mająca otwarte i ciężko gojące się rany, częste zastrzyki w kończyny, problemy z oddychaniem, zaburzenia równowagi, choroby serca, wysokie ciśnienie krwi, choroby naczyniowe, choroby tarczycy, padaczka lub Osoba, która cierpiała na uderzenie.
  * osoby starsze i słabsze, zwłaszcza osoby cierpiące na choroby bezpośrednio związane z temperaturą.
  * kobiety w ciąży i podczas menstruacji.
 5. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje zdrowotne, które mogą wyniknąć z korzystania z sauny.
 6. Przed wejściem do sauny klient musi zdjąć buty. Biżuteria (kolczyki, naszyjniki, pierścionki, zegarki itp.), Okulary i soczewki kontaktowe są zabronione w strefie saun.
 7. Klient jest zobowiązany do umycia całego ciała mydłem przed wejściem do sauny.
 8. Konieczne jest posiadanie ręcznika, który można przykryć i usiąść wewnątrz sauny, zabrania się wchodzenia do sauny bez zakrywania intymnych części ciała.
 9. Podczas korzystania z sauny zabrania się: hałasowania i prowadzenia głośnych rozmów, dotykania dowolnego urządzenia elektrycznego, wniesienia jedzenia, napojów lub innych przedmiotów do sauny z wyjątkiem ręcznika.
 10. W nagłych przypadkach zaleca się korzystanie z sauny z inną osobą.
 11. W przypadku awarii i problemów zdrowotnych, klient powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt najbliższemu pracownikowi lub użyć przycisku alarmu.
 12. Nadużywanie przycisku alarmu lub nieprzestrzeganie zasad spowoduje zakaz wjazdu z Go Fitness lub natychmiastowe rozwiązanie Umowy bez zwrotu kosztów.
 13. Nie zaleca się wykonywania aktywności fizycznej po skorzystaniu z sauny.
 14. Zaleca się uzupełnienie utraty wody w ciele wodą mineralną lub sokiem owocowym po skorzystaniu z sauny.
 15. Klienci, którzy odmawiają przestrzegania zasad, mogą zostać poproszeni o opuszczenie sauny.
 16. Zabrania się trzymania ręczników lub innych materiałów w pobliżu elementów grzewczych, aby uniknąć pożaru.
 17. Nie zaleca się korzystania z sauny dłużej niż 40 minut. Długotrwałe przebywanie w wysokiej temperaturze może być przyczyną problemów zdrowotnych.

The future begins

right now

Do not waste your time, do not hang resolutions for later and start to train with us today
The best equipment and staff waiting for you in the Go Fitness!